2019-11-27 11:09:46

OBAVIJEST - POVJERENSTVO ZA ŠKOLU U PRIRODI

Povjerenstvo za Školu u prirodi sastalo se 25.11. 2019. u 18 h i otvorilo dvije (2) pristigle ponude. Utvrđeno je da obje ponude zadovoljavaju te će se proslijediti roditeljima na odlučivanje. 
Roditeljski sastanak održat će se 3.12.2019. u 18 h, u MŠ Kupljenovo. Prezentacija pojedine agencije može trajati 
najviše 20 minuta. 

Ravnateljica Jadranka Kekelj


Osnovna škola Kupljenovo