2020-03-03 09:18:27

PREPORUKE

Poštovani,

Sukladno Zaključku Stožera civilne zaštite Zagrebačke županije o provođenju mjera zaštite od korona virusa, u prilogu se nalaze Preporuke postupanja u odgojno-obrazovnim ustanovama sukladno aktualnoj epidemiološkoj situaciji.

 


Osnovna škola Kupljenovo